Dụng cụ chống mất nhiệt

Thermal Protective Aid

  • Loại: TPA-I
  • Đỗ dẫn nhiệt: < 0,25W
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Type: TPA-I
  • Thermal protective: < 0.25W
  • Standard: SOLAS
  • Approval: CCS/EC