Nước Cứu Sinh

Water For Survival

  • Dung tích: 500ml
  • Thời gian sử dụng: 3 năm
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng chỉ: CCS
  • Volume: 500 ml
  • Validity: 3 years
  • Standard: SOLAS
  • Approval: CCS