Lương khô

Food rations for survival

  • Trọng lượng: 500g
  • Hạn sử dụng: 3 năm
  • Chứng chỉ : CCS
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Weight:500g
  • Validity:3years
  • Approval:CCS
  • Standard: SOLAS