Bộ đồ câu cá

Fishing Tackle

Bao gồm:

  • Mồi cá: 4 con
  • Mồi tôm: 4 con
  • Khung cuộn dây câu: 1 cặp
  • Móc câu: 1 bộ

Include:

  • Fish bait: 4
  • Shrimp bait: 4
  • Winding frame: 1 pair
  • Copper Fish: 1 set