Bộ Nhả Thủy Tĩnh

Hydrostatic Release Unit

  • Loại: JSQ-III
  • Chiều sâu thả: 2 – 4 m
  • Độ bền kéo: ≥ 15 kN
  • Chứng chỉ CCS
  • Model: JSQ-III
  • Release depth: 2 – 4 m
  • Tensile strength: ≥ 15 kN
  • Approval: CCS