Phao Bè

Liferaft

-  Số người : 25 người

-  Trọng lượng: ≤ 185 kg

-  Kích thước đóng gói: ф750 x 1380

-  Number of people: 25 people

-  Weight: ≤ 185 kg

-  Packing size:  ф750 x 1380