Phao Bè

Liferaft

-  Số người : 15 người

-  Trọng lượng: ≤ 140 kg

-  Kích thước đóng gói: ф710 x 1100

-  Number of people: 15 people

-  Weight: ≤ 140 kg

-  Packing size:  ф710 x 1100