Phao Bè

Liferaft

-  Số người : 10 người

-  Trọng lượng: ≤ 110 kg

-  Kích thước đóng gói: ф630 x 1100

-  Number of people: 10 people

-  Weight: ≤ 110 kg

-  Packing size:  ф630 x 1100