Phao Tròn 4,5 kg

Lifebuoy 4,5 kg

-  Đường kính ngoài: 760 mm

-  Đường kính trong: 460 mm

-  Trọng lượng: 4,5 kg

-  Vỏ: Polyethylene

-  Vật liệu nổi: urethane Foam

-  Tiêu chuẩn: SOLAS

-  Outside diameter: 760 mm

-  Inside diameter: 460 mm

-  Weight: 4,5 kg

-  Shell: Polyethylene

-  Buoyant material: Urethane Foam 

-  Standard: SOLAS