Phao Tròn 2,5 kg

Lifebuoy 2,5 kg

-  Đường kính ngoài: 725 mm

-  Đường kính trong: 445 mm

-  Trọng lượng: 2,5 kg

-  Độ nổi: 14,5 kg

-  Vỏ: polyethylene

-  Vật liệu nổi: urethane Foam

-  Outside diameter: 725 mm

-  Inside diameter: 445 mm

-  Weight: 2,5 kg

-  Buoyancy : 14,5 kg

-  Shell: polyethylene

-  Buoyant material: urethane Foam