Bộ quần áo chống mất nhiệt RSF-II

Immresion Suits RSF-II

  • Sự bảo vệ nhiệt: sau khi ngâm trong nước tĩnh từ 0oC ~ 2oC trong 6 giờ, nhiệt độ cơ thể sẽ không thấp hơn nhiệt độ bình thường 2oC.
  • Sức nổi: ≥ 142 N
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng nhận : CCS/EC
  • Thermal protectiveness: After immersing in the 0℃~2℃ static water for 6h, the body temperature shall not be  2℃ lower than the normal level.
  • Buoyancy:≥142N
  • Standard: SOLAS
  • Approval:CCS/EC