Bộ bảo ôn RSF-I

Immresion Suits RSF-I

  • Khả năng bảo vệ nhiệt: Sau khi ngâm trong nước tĩnh từ 0oC ~ 2oC trong 6 giờ, nhiệt độ cơ thể sẽ không thấp hơn nhiệt độ thường là 2oC.
  • Sức nổi: ≥142N
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Thermal protectiveness: After immersing in the 0℃~2℃ static water for 6h, the body temperature shall not be 2℃ lower than the normal level.
  • Buoyancy:≥142N
  • Standard: SOLAS
  • Approval:CCS/EC