Áo phao tự thổi

Inflatable Lifejacket

• Tiêu chuẩn: SOLAS

• Chứng chỉ: CCS/EC

• Standard: the SOLAS

•  Approval: CCS / EC