Áo phao RSCY-A6

Lifejacket RSCY-A6

• Dành cho người lớn
• Tiêu chuẩn: SOLAS
• Chứng chỉ: CCS/EC
• For Adult
• Standard: SOLAS
• Approval: CCS / EC