Áo phao RSCY-A5

Lifejacket RSCY-A5

• Dành cho người lớn
• Tiêu chuẩn: SOLAS
• Chứng chỉ: CCS/EC
• For Adult
• Standard: SOLAS
• Approval: CCS / EC