Áo phao RSCY-A4

Lifejacket RSCY-A4

•  Dành cho người lớn

• Tiêu chuẩn: SOLAS

• Chứng chỉ: CCS/EC

• For Adult

• Standard: SOLAS

• Approval: CCS/EC