Vòng cấp cứu

Rescue Quoit

  • Vật liệu: dây nhỏ bằng polypropylen có độ bền cao
  • Tiêu chuẩn : SOLAS
  • Materials: high strength polypropylene filament line
  • Standard: SOLAS