Phản Xạ Radar

Radar Reflector

Vùng phát hiện sóng radar: ≥ 40 m2

Trọng lượng:  ≤ 1,5kg

Tiêu chuẩn: SOLAS

Radar echo area: ≥ 40 m2

Total weight: ≤ 1,5kg

Standard: SOLAS