Parameters Table

Bộ Quần Áo Chống Hóa Chất

Light Type Chemical Protective Suit

 • Độ dày : 0,45 ± 0,05 mm
 • Lực để phá vỡ : ≥ 450N/5cm
 • Lực để xé: ≥  32N
 • Tính chịu Axit: Ngâm trong 80%H2SO4,60%HNO3, 30%HCL trong 1 tiếng, không bị thấm
 • Tính chịu kiềm: Ngâm trong 6,1 mol/L NaOH trong 1 giờ, không bị thấm.
 • Trọng lượng: ≤ 5kg
 • Thickness of cloth: 0,45 ± 0,05 mm
 • Breaking strength: ≥ 450N/5cm
 • Tear strength: ≥  32N
 • Acid resistance: It soak in 80%H2SO4, 60% HNO3, 30% HCL, it is not permeated.
 • Alkali resistance: It soak in 6,1 mol/L NaOH for 1 h, it is not permeated.
 • Overall weight : ≤ 5kg