Parameters Table

Bình thở cho người chữa cháy

Self-contained Positive Pressure Air Breathing Apparatus

  • Loại: RHZK 6/30
  • Dung tích xi lanh khí: 6L
  • Dung tích dự trữ khí: 1800L
  • Thời gian sử dụng: 40 - 50 phút
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Type: RHZK 6/30
  • Air cylinder volume: 6L
  • Air storage capacity: 1800L
  • Using time: 40 - 50 minutes
  • Approval: CCS/EC