Parameters Table

Bình thở cho người chữa cháy

Self-contained Positive Pressure Air Breathing Apparatus

  • Loại: RHZK 6.8/30
  • Dung tích xi lanh khí: 6.8L
  • Dung tích dự trữ khí: 2040L
  • Thời gian sử dụng: 60 – 65 phút
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Type: RHZK 6.8/30
  • Air cylinder volume: 6.8L
  • Air storage capacity: 2040L
  • Using time: 60 – 65 minutes
  • Approval: CCS/EC