Parameters Table

Bình thở cho người chữa cháy

Self-contained Positive Pressure Air Breathing Apparatus

  • Loại: RHZK 5/30
  • Dung tích xi lanh khí: 5L
  • Dung tích dự trữ khí: 1500 L
  • Thời gian sử dụng: 40 - 50 phút
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Type: RHZK 5/30
  • Air Cylinder Volume:5L
  • Air Storage capacity:1500 L
  • Using time: 40 - 50 minutes
  • Approval:CCS/EC