Parameters Table

Bình Thở Dự Trữ

Spare Air Breathing Cylinder (BA)

Loại: RHZK 6/30

Thể tích khí dự trữ: 1800 L

Chứng chỉ: CCS/EC

Model: RHZK 6/30

Air storage capacity: 1800 L

Approval: CCS/EC