Đèn cho xuồng

Spot Light

Vật liệu: Cao su tổng hợp

Đèn halogen thạch anh 4-1/2”: 12V/55W

Material: Neoprene

4-1/2” quartz halogen bulb: 12V/55W