Đèn phao bè

Liferaft Light

  • Thời gian hoạt động: ≥ 12 giờ
  • Độ sáng: 4,3 cd
  • Hạn sử dụng: 5 năm
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng chỉ: CCS
  • Lighting Period: ≥12h
  • Luminous intensity:4.3cd
  • Validity:5 years
  • Standard: SOLAS
  • Approval:CCS